Tasarım Nedir? estetik, işlevsel, bağlamsal, kültürel ve toplumsal hususları dikkate alarak bir kişi – bir “kullanıcı” – ve insan yapımı çevre arasındaki etkileşime odaklanan bir çalışma ve uygulama disiplinidir. Biçimlendirilmiş bir disiplin olarak tasarım, modern bir kurgudur. Somut olarak, çoğu insanın tasarım deneyimi, fiziksel nesneler, inşa edilmiş alanlar ve dijital ortamlarla günlük etkileşimlerinden kaynaklanır. Tasarlanmış yapılar aracılığıyla çevremizdekilerle ve birbirimizle etkileşime gireriz. Giysiler, cihazlar, ulaşım, kullanıcı arayüzleri, manzara, şehir, hatta oturduğunuz sandalye bile bir tasarımcı tarafından tasarlandı.

Tasarım Nedir?

İşlevsel ve biçimsel niteliklerinin ötesinde, tasarlanan bu eserler kültürel anlamı etkiler, kültürel normları ifade eder, yansıtır ve hatta oluşturur. Tasarım alanı sadece uygulayıcılardan değil aynı zamanda eğitimcilerden, yazarlardan, gazetecilerden, eleştirmenlerden ve araştırmacılardan oluşur; zengin bir teorik kanon verir. Bir zamanlar tasarımı, “dal cucchiaio alla citta”yı (kaşıktan şehre – Ernesto Rogers’a atfedilir) kapsayan, katı bir şekilde somut dünyayla ilişkilendirerek tanımlarken, bugün “tasarım, disipliner, kavramsal, teorik ve metodolojik alanını genişletiyor. daha geniş disiplinleri, faaliyetleri ve uygulamaları kapsayacak çerçeveler” Günümüzde tasarımcılar iş stratejisi üzerinde çalışıyor, sanal ortamlar yaratıyor, dijital arayüzler oluşturuyor, hizmet sistemleri tasarlıyor ve yeni tasarım dalları sürekli gelişiyor.

T7 Tasarım

Görünüşte birbirinden farklı bu örnekler, ortak bir temeli paylaşıyorlar. Uygulamadan bağımsız olarak, tasarımcılar tasarım metodolojisini ve yaklaşımlarını bildiren bir dizi temel kavramı takip ederler. Tasarımcılar, sorunları bütünsel olarak analiz etmek, yalnızca acil veya bariz sorunu değil, onu yaratan sistemi de anlamak için eğitilirler. Tasarımcılar, çözüme son kullanıcının bakış açısından yaklaşarak, o bireyin veya grubun özel ihtiyaçları ve yeteneklerini optimize etmeye çalışırlar. Tasarımcılar ‘daha azıyla daha fazlasını’ yapmaya çalışırlar, yaratıcılık ve ustalıkla ekonomiyi (malzeme, yatırım, enerji vb.) en üst düzeye çıkarırlar; bu fikir merkezi tasarımdır.

Yorumlar Devre Dışı Bırakıldı!